Årsmöte 2008

on .

Årsmöte
Vi hälsar dig mycket välkommen till årsmötet den 20/2 kl 19.00 i Gudmundrå församlingshem.
Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Öppet i lokalen 2008

on .

Öppet i lokalen
Vi planerar att hålla öppet under en dag (torsdag) i veckan med start den 28/2 2008.

Udda veckor är lokalen bemannad och öppen 12.00 - 15.00 samt jämna veckor 18.00 - 21.00.

På dessa torsdagar är lokalen bemannad och öppen:
28/2, 13/3, 27/3, 10/4, 24/4, 8/5 och 22/5 är lokalen öppen 12.00-15.00.
6/3, 3/4, 17/4 (Anbytarträff), 15/5 och 29/5 är lokalen öppen kvällstid 18.00-21.00.

Den som är uppmärksam ser att den 20/3 och 1/5 saknas. Det stämmer men dessa dagar är helgdagar (Skärtorsdag resp Första Maj) och då tror vi att våra medlemmar har annat för sig än att släktforska.

Under vår öppentid nu i vår kan våra medlemmar kostnadsfritt komma och besöka oss i lokalen för att släktforska med mikrokortsläsare och de böcker vi har i lokalen.
Även de som inte är medlemmar är välkomna att besöka oss.

Ådalens släktforskarförening var på Hammars marknad 2007

on .

Ådalens släktforskarförening var på Hammars marknad 16-17/6 2007
Vi hade ett bord där vi bl.a. visade:

En del av våra register (pärmar) som föreningen har tagit fram.
Släktforskning med mikrokort.
Släktforskning m.h.a. dator d.v.s. på Internet med Genline och SVAR samt med hjälp av register på CD-skivor m.m.

Kurs lokalhistoria

on .

Kurs i lokalhistoria
Härmed inbjudes till en kurs i Lokalhistoria vid Mittuniversitetet, Campus Härnösand.

Kursen, som kommer att gå av stapeln 5 lördagar hösten 2006 (14/10, 28/10, 18/11, 2/12, 16/12), är kostnadsfri och består av tre moment:

En översikt över historievetenskapens utveckling i Sverige från 1800-talets mitt till idag. Dessutom en inblick i vetenskaps- och kunskapsteoretiska grunder för humanvetare i allmänhet och historiker i synnerhet.
En orientering i vår vetenskaps grunder, teori, metod och källkritik.
Praktiska övningar, enskilt eller i grupp, i form av en egen lokalhistorisk uppsats.
Kursens mål är att den studerande ska

a. inhämta grundläggande kunskaper och insikter om historikernas sätt att arbeta

b. få en ökad förståelse för lokalsamhällets utveckling över tid, i ett nationellt och internationellt perspektiv

c. skaffa sig metodiska och didaktiska färdigheter att på ett vetenskapligt sätt bearbeta lokalhistoriskt källmaterial

Kursbevis utfärdas till dem som godkänts.

Anmälan kan göras på Mittuniversitetets hemsida fr.o.m. första veckan i juni. För vidare information hänvisas till kursansvarig lärare, Svenbjörn Kilander, som säkrast kan nås på per e-post

Härnösand den 5 maj 2006
Svenbjörn Kilander docent