Anleda mars 2014

on .

På årsmötet 5 mars 2014 fick vi klartecken att starta vårt projekt Anleda. Med det projektet kommer vi att ta våra register som togs fram till bl.a. skivan Ådalens födda, vigda och döda, till nästa nivå. Se vidare artiklar under menyvalet Anleda.