DNA-träffen nu den 11:e maj är inställd

on .

DNA-träffen 2017-05-11 är inställd.

Vi måste skjuta på den tills i höst.

Styrelsen