Anleda, #2

on .

Vi fick årsmötets godkännande att gå vidare med vårt projekt.

Det innebär att projektgruppen och styrgruppen kommer att tillsättas därefter kan projektet gå vidare med att specificera tidplan, vad som ska göras, etc.

Vi har redan nu köpt domännamnet anleda.net så att ingen annan hinner före och norpar den av oss.

Vi lägger ut mer information när det finns mer att berätta om.