Anleda #3

on .

Projektet Anleda har nu officiellt startat.

Styrgruppen är utsedd och är föreningens ordförande, kassör och Anledas projektledare.

Anledas projektgrupp är också utsedd.

Projektledare: Gunnar Hägglund

Ekonomiansvarig: Britt-Marie Blomqvist

Utvecklare: Torbjörn Eriksson

Marknad&Kommunikation: Hjördis Lundmark.

Resten kommer att utses vid behov.

Testare av produkten kommer vi att annonsera i ett separat meddelande senare. Kolla på hemsidan, Facebook och i vår tidning Ådalingen.