Vi jobbar med vår lokal

bok1 lnd thumbVi håller på att jobba i vår lokal. Flyttar om bord, bokhyllor etc.

Därför kommer det att vara svårare att hitta böcker etc. Samtidigt håller vi också på att uppdatera vårt register så att det kommer att bli enklare att hitta det vi har.

Tills dess kommer registret här på hemsidan inte att uppdateras.

Böcker I-L

on .

Titel Författare
I Canadas ödemarker och i fädernebygden Erik Storhannus
Idyll och arbete i Björknäs under en gången sågverksepok  
Inbyggare i Njurunda under fem sekler Algot Hellbom
I min faders hus Mauritz Edström
Inflyttning till Gudmundrå1870-1898. Rune Dahlkvist
Inflyttning till Ytterlännäs1869-1894. Rune Dahlkvist
I sågverksrörelsens tjänst Tage Hedborg
Inte bara kyrkböcker,årsbok 1990, av Släktforskarförbundet  
Inventering av gravstenar i Västernorrland  
Inviksfors såg i Ullånger  
I Ådalens historia  
Jakten på min släkt. 20 unga forskare berättar.  
Janne Vängman sällskapets dubbelårsbok,1992/93.  
Johan Sundström. En skutskeppare från Ådal, Nordingrå.  
Jubileumsskrift 1997, av Ytterlännäs kyrkokör.  
Junselebönder Agneta Olofsson
Järn - Trä - Hjärtan, släktskildring i ett järnbruk i Ångermanland Gustaf Svanström.
Kalender för årtalen 1756-1771  
Kalenderblad från Korsnäsgården Birger Norman
Karta där Björknäs sågverk låg.  
Karta över Finland del 1 och 2  
Kebbe och katastrofen Sten Johansson
Kebbe Filurs tassemarker Sten Johansson
Kebbe och dynamiten Sten Johansson
Kebbe i Vitterhöjdens våld Sten Johansson
”Korsbönninga”, en ångemalandsgård Ann Renström
Kramfors AB, Olika handlingar / Tidningar, urklipp m.m.  
Kramfors kommun,kopia ur Svenska Stadsmonografier i Sundsvall, Härnösand och Kramfors  
Kramfors kommuns socknar och byar. (2 olika.)  
Krammättlingar,del 1 och 2 Henning Eriksson
Krigsarkivet   
Krigsarkivet och släktforskaren Christopher von Warnstedt
Kulturväg mot norr Claes Krantz
Kulturmiljöer i skogen. 7 häften: Södra lövskogsområdet, Västra Sverige, Östra Mellan Sverige, Bergslagen, Mellersta Sveriges inland, Norra Sveriges inland, Öland och Gotland, av Skogsstyrelsen 2002  
Kulturmiljövårdsprogram för Kramfors Kommun  
Kung Chulalongkorns norrlandsresa 1897, av Fors Hembygdsförening 1985.  
Kungamöte på Hammar.  
Kungariket i Mellannorrland.  
Kunskapens träd,artiklar i folkundervisningens historia II Egil Johansson, Forskningsarkivet, Umeå, sept 1988.  
Kvaliteten inom släktforskningen Guno Haskå, Annika Otfors, Bodil Persson
Kvarnägare J Näsmans testamente, till förmån för Gudmundrå skolväsende.  
Kyrkoböcker berättar Egil Johansson
Kyrkio lagh brukatt aff gamble praepositis Urkunden nr 1, Forskningsarkivet1987 Sven Hansson
Kyrkoarkiv i Västernorrland, (ang. inköp från SVAR)  
Kyrkogården berättar,minnesskrift om Apelvikens kyrkogård Abraham Winka
Kyrkstallar och kyrkfärder i Nordingrå Gunnar Nordlander
Källor till den Svenska historien årsbok 1993, för Riksarkiv och Landsarkiv.  
Kära broder Konrad. berättelse om Jean Öbergs släkt, Nordingrå. Birgit Öberg
Köja by 5 hemman. Gunnar Engmark
Landsarkivet. Härnösand. (reklam)  
Landsarkivets källor om Norra Ångermanland  
Landsbygden  
Landsbygden - förr och nu Lennart Bylund
Landskapskartor. 25 landskap. VI:s tidning. Ann Forslind
Lars Persson i Målsta,hembygdshistoriska studier Egil Johansson
Latin för släktforskare Jojje Lintrup
Legostadga för husbönder och tjänstefolk, utgiven av Kungl. Mait:s 23 nov 1833.  
Levnadsminnen, ett stycke Arvidsjaurhistoria Uno H Skarin
Lilla kartboken i Höga Kusten.  
Lista på färdiga vigselregister, från Falkenberg.  
Lite om båtens historia.  
Livet äger rum, om norrländska sågverkssamhällen Håkan Berglund - Lake
Lokalhistoria,  Kramfors Kommun. Undervisningsmaterial.  
Lubrikatorn,  norrländsk sjöfart förr och nu, från Medelpads sjöhistoriska förening, nr 2. 93.  
Lugnviksbilder,ett år i Lugnvik av Lugnviksbilder Raul Nord, Per Olof Sjödin
Lydia Jonssons anor i Graninge Bengt Erik Gradin
Låt farfar vila i frid Ola Lindbäck
Länet"Norrlanden under Christoffer Wernstedts Åke Hellström
Läsebok för släktforskare. Henrik Anderö
Lästadiud, Lars Levi med flera från Internet.  
Lögdö bruks förutsättningar och utvecklingsidéer, av Lögdögruppen 1990.  
Lösen av Älvsborgs fästning- Ytterlännäsbornas tribut.  
Lövvik,sammanställning av Lövviks bys historia från 1500-tal till nutid Evert Norberg