Vi jobbar med vår lokal

bok1 lnd thumbVi håller på att jobba i vår lokal. Flyttar om bord, bokhyllor etc.

Därför kommer det att vara svårare att hitta böcker etc. Samtidigt håller vi också på att uppdatera vårt register så att det kommer att bli enklare att hitta det vi har.

Tills dess kommer registret här på hemsidan inte att uppdateras.

Böcker Z-Ö

on .

Titel Författare
Ådalingen, gamla medlemstidningar  
Ådalen 31 Birger Norman
Ådalen - bebyggelsefrågor i Kramfors kommun, av Arkitektskolan 1976  
Ådalen - så bodde landsbygdens folk Ann Renström
Ådalens insdustriarv Kramfors centrum, 2006 Kramfors PRO-cirkel
Ådalens Stuveri 1917-1997 Jan Ringström
Ådalens kyrkor Ingrid Telhammar
Ådalens Släktforskarförenings stadgar,medlemsanmälningsblanketter över forskningsområde, porto, postpaket, Alu, (arbetmarknadsstadgar)  
Ådalens sågverksindustri - industrialiseringsårtal för Kramfors Kommun  
Åmansågen i Gudmundrå Hj. Vallin
Ångbåtstrafiken på Faxälvens mellersta del 1875-1921, hembygdsbok Agaton Sjödin
Ångermanland nr 9av Ångermanlands förbund.  
Ångermanland,akademisk avhandling, av Erik Mickelsson - Ström 1705, från latinet översatt Erik Modin
Ångermanland, av Allhems förlag, Malmö 1976  
Ångermanland, Bygd och folk. Skandinavisk litteratur. MAlmö 1949  
Ångermanlands bibliografi före 1940. Skytteanska förbundet  
Ångermanland - Medelpad,Hembygdsförbundet 1988-1989  
Ångermanlands Hembygdsförbund 50 år, 1938-1988  
Ångermanlands landskapshandlingars saköreslängder 1556-1560 Sture Norberg
Ångermanländska fisken i äldre tider.  
Ångermanländska folkminnen från 1800-talets förra hälft Johan Nordlander
Ångermanländska vägar på 1700-talet. Vissa dåliga vägar skola bestå.  
Ångermanälvens sediment Ingela Cato
Ångermanlands domsaga. Dombok och Tingsprotokoll 1639-1642 Sture Norberg
Ångermanlands dombok och saköreslängder med befolkningslängder1546-1668 (1675), Trolldomsrannsakningar.  
Ångermanlands landskapshandlingar, saköreslängder 1561-1564.  
Ångermanlands äldsta skattelängd 1535. Håkan Skogsjö
Årliga räntan och tionderegister af Ångermanland 1560 Sture Norberg
Äventyret Sverige,en ekonomisk social historia  
Älvflottningens betydelse i Ångermanland.  
Älvsborgs lösen 1571 i Umeå socken Margareta Johansson
Älvsborgs lösen 1563-1570 i Ytterlännäs socken Rune Dahlkvist
Älvsborgs lösen 1613, av Riksarkivet  
Ön Birger Norman
Öreälvens byar Tyko Lundqvist
Örnsköldsviks kommun arkivförteckning över socknarna Anundsjö, Bredbyn och Skorped, av Örnsköldsviks museum.  
Örnsköldsviks konst,historik och konstnärsbiografier Gudrun Lindahl
Örnsköldspolisen forskar i sin kårhistoria.