Angående Ådalingen i år (2015)

on .

Hej alla medlemmar!
Vi har fått en del åsikter från er medlemmar sedan vi berättat att ni kan få Ådalingen som pdf-fil och att antalet nummer minskas till två stycken. Vi ska försöka förklara varför vi har gjort som vi har gjort.
Det är inte enbart portokostnaden som ligger till grund för vårt beslut. Att ta emot tidningen som pdf-fil på mejlen är valfritt. Till viss del är det ett sätt att minska våra portokostnader, men det finns även medlemmar som har önskat att få tidningen på detta sätt. Deras motivering har delvis varit att tidningen blir mer lättillgänglig när den finns lagrad digitalt och delvis har en miljöaspekt varit argumentet. Vi tycker att vi har tillgodosett båda önskemålen när ni som medlem kan välja om ni vill ha den i pappersformat eller i digital utformning som pdf. Ådalingen finns alltså även i fortsättningen att få som en fysisk tidning.
Vad gäller antalet nummer, så kanske ni har uppmärksammat att senaste tidningen var på 28 sidor. Så tjock har aldrig något nummer varit förr. Just 28 sidor är maximalt vad vi kan skicka till en rimlig portokostnad. Med två nummer på vardera 28 sidor får ni medlemmar ungefär lika mycket tidning/år som förr. I fjol lyckades vi prestera lite mer, men vi har inte möjlighet att hålla den nivån. Anledningarna till det är två:
1. Föreningen har gått minus under flera år och nu måste vi minska kostnaderna för att hamna på plussidan. På senaste årsmötet beslutades om en höjning av medlemsavgiften för 2016 med 50 kr, men dom pengarna får vi inte förrän nästa år. Vi måste alltså agera redan i år, för snart har vi inte någon reserv kvar. Även om flera medlemmar är redo att betala mer så måste vi hålla en rimlig nivå för att tillmötesgå så många som möjligt. Redan nu säger medlemmar upp sitt medlemskap pga. ekonomiska skäl.
Våra största kostnader är tidningen och lokalen. Vad gäller lokalen kan vi inte göra så mycket. Om man tittar på tidningen blir det billigare att trycka två utgåvor om vardera 28 sidor istället för att göra t.ex. fyra stycken på 16 sidor.
2. Någon ska göra tidningen. Med det nya upplägget med temanummer etc. är det mycket jobb som ligger bakom. I senaste Bjärtrå-numret fick vi många bidrag från medlemmar, men allt material ska ändå bearbetas och "paketeras" till något vettigt. Vår ambition är att det ska vara bra kvalitet på innehållet och väl genomarbetat. Allt detta göra att det läggs mycket tid på varje nummer och vi är inte så många aktiva här på orten. Vi klarar helt enkelt inte av att hålla en högre nivå för tillfället, men förutsättningarna kan ändras i framtiden och då kan vi fatta ett annat beslut.
Vi arbetar hela tiden för att tillmötesgå våra medlemmar så gott vi kan utifrån våra ekonomiska och personella resurser. Vi hoppas detta har klargjort bakgrunden till vårt beslut.
Ådalshälsningar
Styrelsen

Logga