Hitta förklaring till förkortningar

on .

Här finns en bra sida att hitta förklaringar till förkortningar som du kanske har hittat när du släktforskar.

Klicka på bilden.

Institutet för språk och folkminnen