Bildprojektet

on .

"Bilder i Ådalen", var en underavdelning till släktforskarföreningen som i första hand samlade in fotografier från privatpersoner. Bilderna skannades in och fotograferades av. Negativen bevaras på Länsmuseet eller lämnades tillbaka till ägarna. De skannade bilderna las tillsammans med alla uppgifter om dem i en databas, där de är sökbara. De skannade bilderna skrevs också ut på papper som sattes in i pärmar.

Allt detta gjordes i "Bilder i Ådalens" egna lokal i bl.a. Stenskolan i Bollstabruk.

Tyvärr avslutades detta arbete i Ådalens släktforskarförenings regi hösten 2005 och övertogs av ABF. Vill du veta mer om detta projekt får du ta kontakt med dem.

Länsmuseets bilddatabas hittar du på Länsmuseet Murbergets hemsida. Där finns en del av projektets bilder att beskåda.

Inga negativ och orginalhandlingar från detta projekt finns kvar i vår ägo och därför går det inte heller att beställa kopior från oss.