Bildprojektet

”Bilder i Ådalen”, var en underavdelning till släktforskarföreningen som i första hand lånade fotografier från privatpersoner. Bilderna skannades in i den tidens teknik och lagrades. Negativen bevaras på Länsmuseet eller lämnades tillbaka till ägarna. De skannade bilderna las tillsammans med alla uppgifter om dem i en databas, där de är sökbara. De skannade bilderna skrevs också ut på papper som sattes in i pärmar.

Databasen hanteras av länsmuseet men däremot har vi en kopia av pärmarna.

Allt detta gjordes i ”Bilder i Ådalens” egna lokal i bl.a. Stenskolan i Bollstabruk.

Tyvärr avslutades detta arbete i Ådalens släktforskarförenings regi hösten 2005 och övertogs av ABF. Vill du veta mer om detta projekt får du ta kontakt med dem.

Länsmuseets bilddatabas hittar du på Länsmuseets hemsida. Där finns en del av projektets bilder att beskåda.

Inga negativ och orginalhandlingar från detta projekt finns kvar i vår ägo och därför går det inte heller att beställa kopior från oss.

Similar Posts