Projekt

Projekt

Avslutade projekt

Registrering av kyrkböcker

1992 startade ett av våra stora projekt i föreningen. Målsättning var att med hjälp av dator registrera våra kyrkböcker i Ådalen med omnejd. Som mest har det blivit födelse-, vigsel- och dödböcker men också en del andra register. De flesta av dessa register har dessutom bränts in på en CD-skiva, Födda - Vigda - Döda i Ådalen, som säljs via SVAR i Ramsele. Den senaste versionen trycktes 1999. Tyvärr har detta projekt avslutats av många orsaker. En del av dessa register finns till försäljning i vår lokal och på vår försäljningssida. 2014, blev det en uppstart av ett nytt stort arbete, Anleda. Det är ett projekt som ska användas sig av detta stora arbete som har gjorts och ta det till nästa nivå, ett online-verktyg för våra medlemmar där de kan söka efter sina anor.

Anleda har som mål att vårt registrerade material, ovan, ska utvecklas och finnas kvar under lång tid framåt. Läs mer genom att klicka på rubriken

Bildprojektet

"Bilder i Ådalen", var en underavdelning till släktforskarföreningen som i första hand samlade in fotografier från privatpersoner. Efter det skannades bilderna in och lagrades på lagringsmedia. När det var klart bevarades det inskannade materialet på Länsmuseet och de fysiska fotografierna lämnades tillbaka till ägarna. De skannade bilderna las tillsammans med alla uppgifter om dem i en databas, där de är sökbara. De skannade bilderna skrevs också ut på papper som sattes in i pärmar. Allt detta gjordes i "Bilder i Ådalens" egna lokal i bl.a. Stenskolan i Bollstabruk. Tyvärr avslutades detta arbete i Ådalens släktforskarförenings regi hösten 2005 och övertogs av ABF. Vill du veta mer om detta projekt får du ta kontakt med dem. Resultatet, dvs de inskannade bilderna och text kring bilderna finns idag i Länsmuseets bilddatabas. Den hittar du på Länsmuseet Murbergets hemsida. Där finns en del av projektets bilder att beskåda. Inga negativ och orginalhandlingar från detta projekt finns kvar i vår ägo och därför går det inte heller att beställa kopior från oss.