Om oss

Föreningen

Föreningen bildades 1986

Föreningen bildades 1986 på biblioteket i Kramfors och består idag av ca 300 medlemmar bosatta runt om i Sverige men med majoriteten bosatta kring Ådalen.

Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

Vi anordnar sammankomster där vi tar upp olika teman som hör till släkt- och hembygdsforskning. Studiecirklar hålls bl.a. i lokalen av utbildade kursledare ett par gånger per år.

Som medlem i föreningen får du vår medlemstidning Ådalingen, 2 dubbelnummer per år.

ARTIKLAR TILL ÅDALINGEN

Vi behöver artiklar som vi kan publicera. Har du något som passar så skicka gärna in.

Skicka till vår ordförande Agneta, du ser adressen under menyn ”Kontakta oss, Kontakt”.

Vi tar gärna emot artiklar, gamla tidningsurklipp, bilder, etc. bara det har med släktforskning och Ådalen att göra.

Vår logga, historien hur den kom till

Vi har haft den sedan 1992, sex år efter föreningen bildades. Förslaget kom från Kalle Sohlén i Forsed efter ett antal försök med andra loggor.
Den ser ju lite ålderdomlig ut när man tittar närmare på den, och det är sant. Den är uppbyggd av en inre cirkel och en yttre ring. Den yttre ringen innehåller föreningens namn, Ådalens släktforskarförening. Den inre cirkeln innehåller en del av ett gammalt sigill, Ångermanlands landskapssigill från 1600-
talet.
När Kalle skapade loggan tog han detta gamla sigill och bytte ut texten i ringen till föreningens namn. Snyggt och originellt.
Men hur är det med det gamla landskapssigillet? Den har funnits i flera versioner.
Sigillet och dess varianter man hittat så långt tillbaks som till 1300-talet. Först det äldsta sigillet (bild 1) från 1300-talet. Nästa variant (bild 2) den som vår logga är baserad på, är från 1500–1600-talet. Just detta sigill har man bl.a. hittat som ett avtryck på en handling från 16:e mars 1596. Handlingen Allmogens besvär finns lagrad i Riksarkivet.
Texten i ringen varierar lite i de avskrifter som finns. Två exempel är:

  • SIGGLLVM ANGREMANDIE TERE
  • SIGILLVM ANGERMANDIAE TERRAE

Det äldsta sigillet Ångermanlands äldsta sigill, d.v.s. det från 1300-talet, har stora likheter med Medelpads äldsta sigill och man tror att samma gravör har gjort båda sigillen. Inte omöjligt. Medelpads sigill har ett stiliserat M och Ångermanlands har ett X i mitten, annars är de väldigt lika. Ja, texten i ringen
är självklart olika eftersom där står landskapets namn.
Det har kommit fram en tolkning att M:et i Medelpads sigill ska syfta på Jungfru Maria. Med liknande tolkning kan man se ett grekiskt chi (=X) för CHRISTOS (Kristus) i Ångermanlands. Både Maria och Kristus brukar förkortas med endast begynnelsebokstaven.
Det yngre sigillet Det senare sigillet för Ångermanland från 1500–1600-talet ser lite annorlunda ut.
Vad det är för figur i mitten, det är svårt att säga. En del tycker att det ser ut som ett A och har förklaringen att det ska symbolisera Ångermanland, eller
rättare sagt Angermannia. Andra säger att det har likheter med det hebreiska tecknet för A, men forskare tillbakavisar detta av orsaken att vid den tiden
fanns det förmodligen ingen som hade en aning om hebreiska.
Det finns det också en tolkning att figuren föreställer ett Andreaskors, dock utan de som kom med tolkningen har någon större övertygelse att det stämmer.
Till sist har det kommit fram en att figuren är en ”vänster snett uppåt flygande fågel”. Kanske det är ursprunget till Kramforskråkan?
Slutsatsen är att ingen riktigt vet vad det ska föreställa så det är fritt att göra sin egen tolkning.

Gunnar Hägglund

Referens:
”Ångermanlands äldsta landskapssigill”: särtryck ur Ångermanland 1974 av Algot Hellbom

Ångermanlands landskapssigill enligt avtryck på landstingsakt 1635.
Ångermanlands medeltidssigill, delvis grundad på avtryck från 1314.