Efterlysning #150

1761 tar en Lars Larsson över Kläpp 1 och driver den med 1 piga och 1 inhyses kvinna och jag efterlyser uppgifter som styrker att denne Lars Larsson var son till Lars Israelsson bonde på Kläpp 1 1725-1750?

Jag har själv tillgång till följande uppgifter:
Lars Israelsson bonde på Kläpp 1 i Ytterlännäs 1725 – 1750 gifte sig 1724 med Margareta Israelsdotter och de hade fyra barn; Ingeborg Larsdotter f. 1725, Israel Larsson f. 1728, Margareta f. 1732, Olof Larsson f. 1735 vilket är noterat i Överlännäs-Kommunionlängder 1741-1783 sida 24 Kläpp 1. Barnens ålder har beräknats utifrån Västernorrlands Mantalslängder 1642-1820 och när de är noterade första gången i längden för Kläpp 1 + 16 år.

Jag hoppas att någon Ådaling kan hjälpa mig.

Hälsningar
Gösta Johnsson

Similar Posts