Efterlysning #183

Jag har funnit 2 ”kandidater” som ev. kan vara fader till Andrietta, född 27/4 1850 i Vignäs Resele. Vad jag kommit fram till är att Abraham Olofsson Snäll, född 5/4 1830 är den mest trolige fadern. Han tjänade som dräng vid Vignäs 1 under hösten 1849, samtidigt som som Andriettas mor, Stina Andersdotter född 14/2 1830 tjände där som piga. Resele (Y) AI:6 (1848-1857) Bild: 192 Sida: 185 (men här med felaktigt födelseår,1831).
Så min fråga är ifall någon funnit någon källa som bekräftar detta faderskap? Eller ifall det är någon annan person som är fadern?

Hälsningar
Sten Thunberg
Mob 073 9933002
stenethunberg@gmail.com

Similar Posts