Ådalingen nr 1-2024

Ådalingen nr 1-2024 är på väg ut

Vår tidning Ådalingen nr 1 – 2024 är nu på väg ut.

I den tidningen finns bl.a. en kallelse till vårt årsmöte som vi har den 25/3.

Det finns också en påminnelse om att betala medlemsavgiften.