|

Tidningar på Kungliga Biblioteket

Kungliga bibliotekets databas har uppdaterats. Den har fått ett nytt namn, Sveriges tidningar, och innehållet har blivit större. Tidningar fram till och med 1923 har öppnats upp så att man kan läsa dem hemifrån. Tidningar senare än 1923 kan som förut läsas på Kungliga biblioteket och vissa valda bibliotek.

Nya funktioner som att den fungerar lika bra på mobil, dator eller platta, bättre hantering av sökvillkor mm. 

Gå till denna sida: https://tidningar.kb.se/

Prova till exempel att söka på en släktings namn så kanske du hittar något.

 

Similar Posts