Efterlysning #168

Detta fotografi fanns i min farmors album. Farmor Anna Edlund (1888-1954) var född och uppvuxen i Lövsjö, Dal, Ångermanland. De flesta övriga bilder i albumet föreställer släktingar och vänner i Dal. Några bilder i albumet har anknytning till min farfar, Albert Holmberg (1886-1966), född i Flattom, Högsjö. Paret på denna bild har dock inte kunnat identifieras, men har troligen koppling till antingen Dal eller Högsjö.

Fotografen, Augusta Carlsson, var verksam i Nya Dal – Ramvik mellan 1914 och 1925, vilket daterar fotografiet till denna tidsperiod. I det album som fotografiet kommer ifrån finns bilder på personer från såväl min farmors sida (Anna Edlund) och från min farfars sida (Albert Holmberg).

Mannen på bilden har vissa drag gemensamt med min farfarsfar, Jonas Holmberg (1849-1923), men det är inte han själv på bilden. Jonas hustru avled redan 1912, vilket gör att bilden omöjligt kan föreställa honom. Jonas Holmberg hade dock flera bröder och halvbröder, men alla dessa kan av olika skäl uteslutas utom en, nämligen halvbrodern Anders Holmberg Dahl (f. 1858-12-14, d. 1923-02-24). Han var gift med Märta Helena, född Ålin (f. 1865-10-23, d. 1942-12-10). På 1920-talet bodde paret i Lillsela (Högsjö AIIa: 3, sid 264). Lillsela ligger endast ca 20 km från Ramvik.

Så jag tillåter mig hypotesen att bilden föreställer Anders och Märta Helena Holmberg Dahl, och att den är tagen någon gång 1914–1923. Detta måste bekräftas, vilket t.ex. skulle kunna göras om man kunde lokalisera något annat fotografi på hustrun Märta Helena. Hon levde ju till 1942, så det är inte orimligt att anta att det någonstans finns ett foto på henne. Paret hade ju många barn, och kanske finns någon ättling till Anders och Märta Helena Holmberg Dahl som kan lösa gåtan?

Jag hoppas att någon kan hjälpa mig att antingen bekräfta eller avfärda min hypotes om detta fotografi.

Kjell Holmberg
072-3265425
s_gorgon@hotmail.com

Similar Posts