Efterlysning #190 Vålön

”Det bortglömda templet vår Vålön” var en anäggning skapad av ett antal sågverk under andra halvan av 1880-talet med syftet att bereda arbetarna och deras familjer att ”samlas under vackra sommarsöndagar för religiösa möten, nykterhetsmöten och fosterländska fester”. Tusentals personer besökte mötena varje sommar under mer än trettio år, men mycket litet finns dokumenterat.

Vålön ligger i Ångermanälvens södra utlopp nära byn Rö och mitt emot Hemsön. Bilden visar en skiss på hur templet kan ha sett ut, men inga kända fotografier har ännu hittats.
Verksamheten drevs i bolagsform genom ”Wålö AB” och jag har via Näringslivsarkivet i Härnösand och SCA`s arkiv på Merlo Slott i Timrå fått tillgång till ett mycket omfattande material i form av bolagshandlingar av alla de slag.
Templet ovan rymde över 1000 personer och hade en yta av 450-500m2
För att sköta byggnaden anställdes en vårdare/vaktmästare och under den aktiva tiden mellan 1886-ca1920 har totalt tre familjer verkat ute på ön. Dessa var:

Nathanael Johansson (1849-1905) och hans hustru Ida Johanna Lundblad (1855-1931). 14 barn, varav 7 nådde vuxen ålder. Familjen kom från Björsta, Gudmundrå och verkade på Vålön från ca 1887-1894
Jonas Bodén (1841-1909) och hans hustru Anna-Stina Olsdotter (1841-1924). 6 barn, varav 5 nådde vuxen ålder. Familjen kom från Åbord, Högsjö och verkade på ön från 1895-1909.
Nils Gustaf Sellstedt (1873-1957) och hans hustru Ida Karolina Jakobsdotter (1877-1955). 16 (ev17) barn, varav 12 nådde vuxen ålder. Familjen kom från Rö, Högsjö och verkade på ön från ca 1910-ca 1920.
Jag har haft kontakt med några nu levande ättlingar till ovanstående familjer, men ännu inte lyckats få fram något relevant material i form av exempelvis fotografier.
En släktkrönika har skrivits av Christina Grafström i Härnösand och där finns en del skrivet om hennes morfars föräldrar Nils Gustaf och Ida Karolina, men inga bilder.
Nedan visas en av endast två kända bilder ångaren ”Angur” som släpper av passagerare på Vålön, troligen runt 1917-1918.

Jag hoppas att med denna efterlysning få kontakt med personer som har någon anknytning till Vålön och att framförallt fotografier finns någonstans. Under den aktiva perioden 1886- ca 1919 besökte sammanlagt 30.000-40.000 människor Vålön och det vore ytterst märkligt om ingen hade en kamera med sig.
Mitt mål är att så småningom i bokform kunna beskriva denna märkliga företeelse, vilken jag tror har ett stort kulturhistoriskt värde.

Med vänlig hälsning
Leif Lundberg
070-289 48 44
hardslard@gmail.com

Similar Posts