Efterlysning #193

Uppdaterad 2023-03-05

Jag är intresserad av att få ta del av följande:

  • fotografier från Finnmarkens koloni från 1950 talet,
  • tidningsartikel i Nya Norrland som handlar om den vithårige sprallige Bertil Frölins kollovistelse i Finnmarken. I tidningsartikeln finns en bild av Bertil Frölin. Tidningsartikeln publicerades ca. sommaren mitten på 50 talet,
  • om det är någon som har minnen av mig eller andra roliga minnen från kolonivistelserna i Finnmarken.

Jag är intresserad av om någon känner till eller kan få fram information om närstående släktingar till Anna Bylund. Anna Bylund var föreståndare mellan 1940-1967 på före detta barnkolonin i Finnmarken, Kramfors kommun. Kan också nämna att koloniverksamheten lades ner 1967 och att jag ett flertal gånger vistades på kolonin på 1950 talet. Anledning till min efterlysning är att jag förhoppningsvis kan få tag på någon närstående till Anna Bylund som har foton mm från koloniverksamheten på 1950 talet.

Bertil Frölin
e-mailadress: bertil.frolin@gmail.com
telefon: 073-058 12 06

Similar Posts