AI-genererad bild

Minnesanteckningar från årsmötet 2024-03-25 från vår ordförande

Årsmötet med Ådalens släktforskarförening hölls i Kramfors Konsthall 25 mars, inför nära fyrtio medlemmar.
Inledningsvis fick vi en presentation av utställningen som visades i Konsthallen, av Elme Ämting. Hennes skulpturer och små tavlor var alla minnen av släkt och familj och kunde så bra höra ihop med släktforskning.
Årsmötet tog sedan vid och Kerstin Kristiansson Karlstedt och Margareta Sundin valdes till presidiet. Marie Svedvall och Anders Olsson justerade protokollet. Verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse och revisorernas berättelse lästes upp och godkändes, liksom ansvarsfrihet för styrelsen.
Valen till de olika posterna löd som så: Anders Nilsson valdes till kassör för 2 år, liksom ledamöterna Håkan Sjöberg och Gunnar Hägglund på 2 år.
Eva Björklund omvaldes och Helena Jonsson Silverklot nyvaldes till suppleanter på 1 år.
Berith Östlund Och Anders Olsson omvaldes som revisorer och Kerstin Nylander omvaldes som suppleant.
Som programansvariga omvaldes Lena Sundell och Agneta Hugosson på vardera 1 år.
Redaktionskommitté för Ådalingen blev styrelsen med Gunnar Hägglund som ansvarig utgivare.
Valberedningen med Gunilla Sjölund och Jan-Erik Brundin omvaldes och styrelsen fick i uppdrag att hitta en tredje medlem.
Mötet avrundades med avtackning av ledamot Marie Svedvall och ordet lämnades till Bo R Holmberg som berättade ur olika böcker han skrivit under åren. Här fick vi möta flera speciella figurer, som lämnat många minnen efter sig. Många glada skratt senare signerades böcker och årsmöteskvällen var till ända.

Similar Posts