AI-genererad bild
|

Minnesanteckningar från årsmötet 2024-03-25

Här är mina minnesanteckningar från årsmötet. Det kan finnas felaktigheter i anteckningarna men jag tror inte att det finns några. Inlägget kommer att bytas ut till ett slutgiltigt när protokollet kommer.

Till årsmötets ordförande valdes Kerstin Kristiansson Karlstedt

Till årsmötets sekreterare valdes Margareta Sundin

Till justerare jämte rösträknare valdes Marie Sundvall resp Anders Olsson

Kallelsen godkändes, den lades ut på Facebook, Instagram och på Hemsidan. Dessutom skickades den ut till alla medlemmar med post och/eller epost.

Inga kommentarer på verksamhetsberättelsen, ekonomiska berättelsen eller revisorernas berättelse. Styrelsen  fick ansvarsfrihet.

Personval

Kassör Anders Nilsson omval
Ledamot Håkan Sjöberg omval
Ledamot Gunnar Hägglund omval
Suppleant Eva Björklund omval
Suppleant Helena Jonasson Silverklot nyval
Revisor Berit Östlund omval
Revisor Anders Olsson omval
Revisorssuppleant Kerstin Nylander omval
Programansvarig Lena Sundell omval
Programansvarig Agneta Hugosson omval
Redaktionskommitté styrelsen omval
Ansvarig utgivare Gunnar Hägglund omval
Ombud till riksstämman Agneta Sjöberg + en som styrelsen utser
Valberedning Jan Erik Brundin omval och Gunilla Sjölund omval plus en suppleant som styrelsen tillfrågar.

Medlemsavgift från och med nästa år 250 kr för enskild och 300 kr för familj.

Similar Posts