|

Resultat extra årsmöte

Vi höll det extra årsmötet på Studieförbundet Vuxenskolans lokal i Kramfors.

Till kassör till och med det ordinarie årsmötet valdes Gunnar Hägglund.

Stadgeförslaget godkändes med en del ändringar. De är nu inlagda i förslaget här nere.

Det ordinarie årsmötet planeras att hållas innan maj månads utgång.

Bilagor: Stadgar 2023-03-25, Årsmöte protokoll 2023-03-14

Similar Posts