Riksarkivet och AI som tolkar handskriven text

AI kommer nu även till Riksarkivet.

De har påbörjat försök med att låta AI tolka handskriven text. Som alla vet kan ju kyrkböcker mm vara svåra att tyda beroende på vilken det var som skrev texten. Vissa prästers text är ju långt ifrån lättlästa.

Vi får se hur testet löper ut om det blir något som kommer i den vanliga söktjänsten på Riksarkivet.

Här hittar du artikeln om det de kallar HTRFLOW, Handwritten Text Recognition. Där finns också länken till själva demonstrationen. Kom ihåg att det bara är en demonstration.

De skriver också att det bygger på öppen källkod och att inte bara koden kommer att vara tillgänglig för alla att ladda ner och använda utan också AI-modellen kommer att kunna användas av alla. Det kommer bli intressant att se hur det kommer att fungera.

Similar Posts