|

Går inte att spara en ny person i Familjeträdet i FtDNA

På Fortsättnings/DNAkursen igår fick jag frågan två gånger hur man sparar en ny person i sitt familjeträd på Family Tree DNA.

Jag har sett det några gånger tidigare och det ser ut så här:

Dvs ”Spara”-knappen syns inte oavsett vad man gör.

Svaret är ganska enkelt, att man har endera för liten skärm som gör att hela dialogrutan inte syns eller att man har zoomat in för mycket för att få större text. Spara-knappen finns men den finns under skärmen och går inte att komma åt.

Det man gör är att trycka på de tre punkterna längst uppe i webbläsaren och väljer en mindre zoom-nivå.

I exemplet ovan hade jag en zoom-nivå på 150% som då gjorde att spara-knappen inte gick att se. Jag ändrade till 100% och då kom den fram.

Nackdelen är att all text mm i webbläsarens fönster blir mindre men man kommer i alla fall åt spara-knappen så att det går att spara personen man vill lägga in i trädet.

OBS! Det är webbläsaren Chrome som används i exemplet.

Similar Posts